NOA Premium Care

Popunite obrazac sa ispravnim informacijama, zajedno sa opisom događaja na kojem se dogodila šteta. Da bi vaš zahtev bio odobren, opišite činjenično stanje. Popunjavanjem ovog obrasca podnosite informacije osiguravajućoj kompaniji, koja pruža procenu štete i odobrava subvenciju za popravku vašeg uređaja. Uz obrazac molimo priložite kopiju racuna , a ako se steta prijavljuje policiji, takodje priloziti i zapisnik iz MUP-a.

Prijava štete
NE
DA
NE
DA